Dopingpolitik i RAW.

RAW samarbejder med Antidoping Danmark, der kan teste medlemmer fra 1 september 2016 og får derfor jævnligt uanmeldte besøg af konsulenter, som foretager dopingtest af vore medlemmer.

En førstegangs positiv dopingtest vil automatisk medføre 2 års karantæne fra RAW, samt bøde på kr. 6.500,-

§1 En enig bestyrelse, centerchefen eller konsulenten kan til enhver tid pålægge et medlem at fremmøde for at aflægge en dopingtest.

§2 Såfremt test nægtes, udløser dette karantæne svarende til positiv test.

§3 Opførsel, som, af en enig bestyrelse, vurderes at fremme doping i RAW, medfører øjeblikkelig eksklusion. Det værende eksempelvis salg af eller kontakt til de på dopinglisten nævnte præparater.

§4 Regningen for en positiv test, pt. kr. 6.500, vil blive opkrævet det pågældende medlem. Ønsker medlemmet efter udstået karantæne at indmelde sig i RAW, kan dette kun ske, såfremt der ikke er restance.

§5 Et medlem, der testes positiv mere end én gang, vil blive idømt livsvarig karantæne fra RAW.
Hvis du tager medicin, og er i tvivl om denne er på dopinglisten, så kan du tjekke det på www.antidoping.dk